Vilkår og handelsbetingelser

Websites og tillægsprodukter/ -ydelser tilbydes udelukkende til erhvervskunder.
Al brug af vores, Websites og tillægsprodukter/-ydelser er underlagt disse betingelser og vores privatlivspolitik (Betingelser), som du (Kunden / dig) skal acceptere for at bruge Applikationen og vores Websites. Bemærk at der kan gælde særlige vilkår i tillæg til disse Betingelser for de enkelte produkter.


Brug af vores Websites

Ved at bruge vores Websted accepterer du disse Betingelser, og du bekræfter, at du overholder alle gældende love og regler for brugen. Hvis du ikke kan acceptere Betingelserne, skal du straks navigere væk fra vores Websites, og afstå fra at bruge vores Websites. Vores Websites tilbydes udelukkende til ikke-kommerciel brug, dvs. du må hverken distribuere, ændre, offentliggøre, genbruge, fremsende eller på anden vis bruge materiale og indhold på vores Websites til offentlige eller kommercielle formål uden vores skriftlige samtykke. Du må gerne linke til og bruge materiale fra vores Websites, men du skal overholde reglerne om ophavsret og tydeligt angive os som kilde. Selvom vi gør vores bedste for at give opdaterede og præcise oplysninger, kan der forekomme prisændringer, utilsigtede fejl og lignende på vores Websites, og vi gør derfor opmærksom på, at alt indhold på vores Websites tilbydes ”som det er” uden garantier for fuldstændighed eller korrekthed og uden indeståelser af nogen art. Vi fraskriver os alt ansvar for indhold på vores Websites og ydelser leveret derigennem.


Pris og betalingsbetingelser

Alle priser er angivet i danske kroner og er ex. moms. Ændringer i valutakurser, afgifter, forsikring, nettoprisindekset, fragt og indkøbsomkostninger medfører, at WorkXpress kan justere priserne, således at WorkXpress stilles uændret. WorkXpress har i øvrigt ret til at ændre sammensætning, indhold og priser på produkter og abonnementer med varsel på e-mail eller ved opslag på deres Websites. Faktureringsperiode og betalingstidspunkt fremgår af vores abonnementstype. Medmindre andet udtrykkeligt er aftalt eller fremstår i abonnementsvilkårene, opkræves abonnementsbeløbet forud for hver måned. Ved indgåelse af en abonnementsordning giver Kunden automatisk WorkXpress lov til løbende at trække abonnementsbeløbet ved hjælp af Kundens kort. Hvis der gøres brug af tillægsydelser eller udvidede funktioner, accepteres samtidig at der skal betales for disse tillægsydelser eller udvidede funktioner særskilt.
Abonnementsbeløbet vil blive trukket samme dato virksomheden opretter sig og betales månedlig. For betalende kunder får kunden adgang til at byde på opgaver, oprettet af websitets brugere

Ved trækning på Kundens kort i forbindelse med abonnementfornyelse vil der blive sendt en faktura for købet til Kundens e-mail.


Gebyrer m.m.

Workxpress har ingen gebyrer eller får kommision på noget tidspunkt.


Udskiftning/sletning af betalingskort

Kunden kan til enhver tid udskifte eller slette betalingskort under “Indstillinger” -> “Abonnement”.


Kreditkortbetaling

Vi tager følgende betalingskort: Dankort, Visa, MasterCard, Maestro, JCB og American Express. Dankort, Visa, Mastercard, Maestrocard, JCB, American Express.


Aftalens varighed

Disse Betingelser gælder så længe Kunden har en konto, der giver adgang til vores Websites.


Ingen refundering eller fortrydelsesret

Websites og tillægsprodukter/ -ydelser udbydes udelukkende digitalt til erhvervsdrivende, og der gælder derfor ingen 14 dages fortrydelsesret.


Opsigelse og overdragelse

Du kan opsige, ændre og nedgradere dit abonnement i Applikationen via fanebladet “Abonnement” under “Indstillinger”. Opsigelse skal ske senest dagen før en ny abonnementsperiode påbegyndes. WorkXpress kan opsige abonnementet med 3 måneders varsel, eller øjeblikkeligt ved Kundens væsentlige overtrædelse af disse Betingelser, manglende betaling af abonnement eller ved Kundens insolvens. WorkXpress har ret til frit at overdrage sine rettigheder og forpligtelser overfor Kunden til koncernforbundet selskab eller tredjemand. WorkXpress har endvidere ret til at bruge underleverandører, herunder bl.a. til opbevaring af data.


Kundens data

De informationer du indtaster i Applikationen eller på anden vis deler med os behandles fortroligt og kan kun videregives til tredjemand hvis der er tale om offentligt tilgængelige oplysninger, hvis vi har modtaget oplysningerne uden for fortrolighed, hvis vi bliver pålagt at gøre det af en myndighed eller domstol, eller hvis vi skønner det er rimeligt i forbindelse med myndighedskrav, Kundens konkurs eller lignende. WorkXpress kræver, at enhver offentlig instans, der anmoder om kundedata, følger alle gældende love, regler og procedurer for anmodningen. Data i Applikationen kan dog bruges i statistisk øjemed samt til levering af visse funktioner, naturligvis uden at det kan identificeres, hvorfra oplysningerne kommer. De funktioner der bruger data er bl.a. WorkXpress Crowd (forslag til konteringskonti) og WorkXpress Benchmark (se og sammenlign nøgletal). Al information du sender til os eller indtaster på vores Websites (indlæg, kommentarer, spørgsmål, e-mails osv.) tilhører os, og vi kan gøre frit brug af den uden at godtgøre dig.

Information udledt af det statistisk indsamlede materiale kan i særlige tilfælde sælges til tredjemand. Specifikt skal nævnes, at der i den forbindelse på intet tidspunkt vil være tale om, at information om Kunden eller dennes data vil komme til tredjemands kundskab, således at Kunden kan identificeres. WorkXpresss privatlivspolitik er tillige gældende for Kundens brug af Applikationen og Websites og kan findes her: Vilkår og betingelser /privatlivspolitik.


Kundens adgang til egne data

Kunden har til enhver tid fuld adgang til sin egen konto og data. Kunden kan redigerer sine oplysninger under sin profil. Hvis WorkXpress ønsker at lukke adgangen til Applikationen kan dette ske uden grund, men det skal varsles pr. e-mail til Kunden 3 måneder inden lukningen. Kunden har i denne periode mulighed for at hente indtastede data ud af systemet. Dette gælder dog ikke, hvis Kunden ikke har betalt for adgang til Applikationen.


Opdateringer og driftsstabilitet

WorkXpress forbeholder sig retten til at opdatere og ændre på Websites. Det tilstræbes at udføre disse opdateringer, så de ikke er til gene for Kunden. I enkelte tilfælde kan det dog være nødvendigt at lukke for adgangen til vores Websites mens opdateringer foretages. WorkXpress tilstræber højest mulig driftsstabilitet for websitet, men garanterer ikke for denne.


E-mail udsendelse

WorkXpress forbeholder sig retten til at sende e-mails ud til Kunden, når der kommer opdateringer til, eller hvis der bliver udviklet nye funktioner og applikationer, som vurderes interessante for Kunden. WorkXpress forbeholder sig ligeledes retten til at sende reklamer for tredjemand med ud i disse e-mails. Modtagelsen af e-mails kan til enhver tid afmeldes ved at klikke på ʼafmeldʼ linket i de fremsendte e-mails.


Ansvar og ansvarsbegrænsninger

Brugen af vores Websites foregår helt på eget ansvar. WorkXpress kan hverken holdes ansvarlig for direkte eller indirekte tab, der måtte opstå i relation til brug af og adgang til vores Websites. WorkXpress fraskriver sig endvidere ansvar for problemer og tab, der opstår pga. forhold, der er uden for WorkXpressʼs kontrol. Dette gælder fx. strømafbrydelser, problemer med internet forbindelser, problemer med hardware, hacker-angreb, vira eller anden form for force majeure. WorkXpress hæfter alene for forsætlige eller groft uagtsomme forhold og det maksimale erstatningsansvar overfor Kunden kan uanset årsagen aldrig overstige et beløb svarende til Kundens samlede betaling af vederlag i et år for brugen af Applikationen.


Ophavsret og andre immaterielle rettigheder

Medmindre andet er udtrykkeligt angivet, ejer WorkXpress ophavsretten og andre immaterielle rettigheder og alt materiale på Websites. Al brug kræver vores skriftlige samtykke. Der overdrages ingen immaterielle rettigheder eller andet materiale på Websitet til Kunden. Kunden giver WorkXpress og vores samarbejdspartnere og underleverandører ret til at bruge materiale og data der uploades af Kunden i det omfang det er nødvendigt for, at vi kan drive og udvikle Applikationen og vores Websites samt til markedsføring. Kunden indestår for, at materiale der uploades, hverken krænker tredjemands rettigheder eller er i strid med gældende ret.


Ændringer og opdateringer

WorkXpress kan til enhver tid ændre og opdatere disse Betingelser og oplysninger om rettigheder. De gældende Betingelser vil altid være tilgængelige på vores Websites. Brug af Applikationen og/ eller vores Websites efter en ændring af Betingelserne, betragtes som Kundens accept af de ændrede Betingelser.


Tvister

Tvister opstået mellem den private og virksomheden blander WorkXpress sig ikke, idet vores platform er kun til at formidle kontakten. WorkXpress har intet at gøre med betaling eller det udførte arbejde.


WorkXpress

Lysalleen 177, 2. tv.
4000 Roskilde
CVR: 40128115